Rights Talk: Etnisch profileren

Vorig jaar werd de eerste Rights Talk georganiseerd door Amnesty Rotterdam. Op 14 april 2018 kwamen ca. 25 vrijwilligers, vrienden en potentiële vrijwilligers bijeen om te luisteren naar een lezing en deel te nemen aan het debat over Etnisch profileren en mensenrechten. De lezing werd gegeven door Jair Schalkwijk, voorzitter van Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en voor eerlijke en effectieve controles door de politie.

Amnesty International maakt zich zorgen over etnisch profileren. Daarvoor zijn verschillende redenen:

  • Mensen met een migratie-achtergrond of etnische minderheden worden in het politieke en maatschappelijke debat op een generaliserende manier in verband gebracht met criminaliteit en (on)veiligheid.
  • De Nederlandse politie heeft extra bevoegdheden gekregen, bijvoorbeeld voor identiteitscontroles en preventief fouilleren.
  • De politie verzamelt steeds meer informatie, onder andere bij verkeers- en identiteitscontroles. Dat gebeurt ook bij mensen die geen verdachte zijn, maar wel als risico worden beschouwd. Als iemand ‘in het systeem zit’, vergroot dat de kans op politie-aandacht.
  • Maatregelen worden gelegitimeerd omdat ervan uitgegaan wordt dat dit een positief effect heeft op de veiligheidsgevoelens van anderen, terwijl dit verband niet duidelijk is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer sommige mensen in bepaalde wijken preventief gefouilleerd worden. 

Amnesty Rotterdam organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij we een politiek gevoelig onderwerp bespreken. Meld je alvast aan voor volgend jaar via info@rotterdam.amnesty.nl