Rights Talks 2021: Onderdrukte volkeren!

Amnesty Rotterdam organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij we een politiek gevoelig onderwerp bespreken. Meld je alvast aan voor volgend jaar via info@rotterdam.amnesty.nl.

Dit jaar organiseert Amnesty-Rotterdam een drietal online themasessies over volkeren die onderdrukt worden: Oeigoeren in de regio Xinjiang (19 februari 2021), de Turkse asielzoekers die na de couppoging in Turkije het land moesten verlaten (21 maart 2021) en de Marokkaanse-Nederlanders uit het Rifgebergte (n.t.b). 

Achtergrondinformatie over Oeigoeren in China en Nederland

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Ze worden onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering – die ziet de Oeigoeren als afvallig. Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang. De Oeigoeren worden niet alleen opgesloten, maar ook afgeluisterd en gevolgd. China wil hen heropvoeden om ze trouw te laten zijn aan de Communistische Partij en probeert de Oeigoerse cultuur uit te roeien. Niet alleen de mensen in de kampen, ook de lokale bevolking in Xinjiang wordt continu op allerlei manieren in de gaten gehouden. Overal hangen camera’s met gezichtsherkenning en mobiele telefoons worden onderzocht. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten erkennen dat China een genocide op de Oeigoeren pleegt. Zelfs na vertrek uit China worden de Oeigoeren gevolgd, afgeluisterd en bedreigd. 

Meer informatie is te vinden via onderstaande link en teken de petitie!