Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december was het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Amnesty International houdt zich altijd bezig met mensenrechten, maar wat wordt er eigenlijk vanuit Nederland zelf georganiseerd?

Één manier waarop mensenrechten aan de kaart worden gesteld is via de Nederlandse ambassades. Elk jaar, op 10 december, staan Nederlandse ambassades wereldwijd stil bij de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ambassades verbinden mensen, sectoren en organisaties met elkaar om

te spreken over het belang van mensenrechten. Ze organiseren onder andere discussies met mensenrechtenverdedigers en andere organisaties.

Zo wordt er vandaag bijvoorbeeld een symposium georganiseerd over het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Zie voor meer info: https://www.njb.nl/Uploads/2019/12/Nationaal-Actieplan-Mensenrechten-2020.pdf